top of page
1חברות.jpg

פוטותרפיה

פוטותרפיה הוא זרם שהתפתח בתחום הטיפולי הפסיכותרפי, העושה שימוש באיכויות צילום הסטילס והוידאו כמרחב להתערבות טיפולית. השימוש בצילום מאפשר לאנשי מקצוע מהתחום הטיפולי, יעוצי וחינוכי, התבוננות והעצמה בטיפולים אינדיבידואלים, בקבוצות סיכון ובאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. הצילום ככלי טיפולי מסייע לעקוף הגנות, ליצור תקשורת לא מילולית ומגביר את תחושת השליטה אצל המטופל

כצלמת, מחנכת ויועצת חינוכית, פוטותרפיה מהווה כלי עבורי להעצמה, להדרכה ולחשיפה בתחום בו אני עוסקת מול אוכלוסיות מגוונות עם צרכים שונים

.בקרוב - סדנאות והשתלמות המשלבות תחום זה ופתוחה לקהל מגוון

bottom of page